Yetki Belgesi

01.03.2019 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden yetki alarak sahada OSGB hizmeti vermeye başlamıştır.