Hakkımızda

2012 yılında Türkiye'nin ilk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden birini Ordu'da bir ilk olarak kuran ve yöneten Dr. Bilginer DİNKE'nin 7 yıllık saha tecrübesini yeni bilgi ve teknolojilerle harmanlayarak kurduğu Bilginer Danışmanlık OSGB 01.03.2019 tarihi itibariyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından OSGB yetki belgesini almış ve yeni kadrosuyla faaliyetlerine başlamıştır. Sadece OSGB alanında Ordu, Samsun, Giresun, Sivas bölgesinde hizmet vermesinin haricinde tüm Türkiye'de eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.   

 

             

 

 • Hizmet verdiğimiz kurumların ulusal ve uluslararası standartları ve kalite yönetim sistemlerine uygun olarak iç ve dış denetimlere hazır hale getirilmesini sağlamak
 • Risk analizi çalışmalarına katılarak sağlık güvenlik risklerinin planlanması ve yönetilmesini sağlamak
 • Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini uzaktan eğitim ve/veya örgün olarak planlamak
 • Tahliye planları oluşturmak
 • Acil durum organizasyonları, kurtarma tahliye eğitimleri ve tatbikatlarını sağlık ve güvenlik açısından koordine ve tatbik etmek, gerekli ekipmanların temin edilmesi ve/veya danışmanlığı (merdiven iniş çıkış tahliye sedyeleri vs)
 • Periyodik sağlık taramaları için gerekli tetkikleri belirlemek ve muayeneleri yapmak,akredite laboratuvar-görüntüleme cihazları-teknikleri kullanılması ve kalibre sessiz kabin ile işitme testi cihazı bulunan araç ile röntgen aracının farklı olması koşuluyla mobil sağlık aracıile işyerinde sağlık taramaları yapmak
 • İş sağlığı ile ilgili sağlık gözetimlerini yapmak ve yönetime raporlamak
 • İşe bağlı risk haritasının sağlık/güvenlik yönünden organizasyonunu koordine etmek
 • Aşılama takvimlerini risk analizine göre revize etmek, aşı temin etmek ve çalışanlara uygulamak
 • Akredite ortam ölçümleri yaptırmak, sonuçlarına göre aksiyon planlamak, sağlık gözetimi ve işin işçiye uyumunu sağlamak
 • Uluslararası çalışmalarla desteklenen sağlık riski yönetimi yapmak
 • Uluslararası standartlarda çalışmalar yaparak iş güvenliği yönetim sistemlerinin oturtulmasını sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması ve yönetimi
 • Günlük işbaşı eğitim planlamaları
 • Kaza kök neden analizleri
 • Risk bildirim sistemi kurulması
 • Kontrol formları/check-list uygulamaları ile haftalık ve aylık raporlamaları
 • Yangın söndürme cihazları ve sistemlerinin aylık check-list uygulamaları, gerekli durumda TSE yeterlilik belgeli olarak doldurulması-değiştirilmesi-bakım yapılması
 • Yüksekte çalışma eğitim planlamaları
 • Mesleki eğitim planlamaları
 • Periyodik ekipman muayenelerinin kontrolü ve evrak dosyalaması, ayrıca ekipmanların akredite periyodik muayenelerinin yapılması
 • Saha çalışmalarında çevre emniyeti planlamaları
 • Habersiz denetimler
 • Haftalık İSG toplantıları ve aylık İSG genel kurul organize edilmesi
 • Toolbox prosedürleri ve uygulanma denetimleri