Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi “işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerden kaynaklı risklere karşı çalışanların, işyerinin ve çevresinin korunması, risklerin ortadan kaldırılması ve kontrol etmek amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla yapılan sistematik çalışmalar olarak tanımlanır

İş sağlığı ve güvenliği alanında proaktif bir yaklaşım benimsenebilmesi ve ileriye dönük olarak problemin büyüklüğünün tahmin edilebilmesi için işyerinde var olan risklerin değerlendirilmesi gereklidir

 Risk değerlendirmesi, sistemin tanımlanması, tehlikelerin belirlenmesi, yürütülen işten kaynaklanabilecek kaza senaryoları ve sonuçları; tehlikeli olayların insan, mal ve çevre üzerindeki etkileri ve sonuçları; farklı işletme ve kurumlardaki  tehlikeler de hesaba katılarak pratikte bu tehlikelerin meydana gelme olasılığı ve etkileri; dışarıdan gelebilecek tehlikeler ve sonuçları nicel risk kriterleri referans alınarak, risk düzeylerinin değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermelidir

 

Bu aşamada firmanızın risk değerlendirilmesi profosyonel ekiplerimiz tarafından yapılır ve firmaya sunulur.