İşyeri Hekimliği

Eski tecrübeleri yenilikçi bilgilerle harmanlayan Bilginer OSGB'nin  İşyeri Hekimleri, Çalışma Bakanlığı tarafından verilmiş olarak İşyeri Hekimliği Sertifikasına sahiptir.

İşyeri Hekimleri işyerlerini düzenli olarak (yönetmelikte veya sözleşmede belirtilen süreden az olmamak üzere) ziyaret ederler.

Bilginer OSGB İşyeri Hekimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bakanlıktan yetkili entegratör firmadan yazılım programı kullanarak işyerindeki tüm çalışanların kayıtlarını (işe giriş muayeneleri,periyodik muayeneler, eğitimler, tıbbi tetkikler vb.) bilgisayar ortamında tutarlar.

İşyeri hekimleri görev,yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının  sağlanmasına katkıda bulunmak, görevi gereği öğrenmek durumunda kaldığı takdirde işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduklarının bilincinde hareket ederler.

İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

Sahada aktif rol almakla birlikte tüm risk analizi süreçleri, acil durumların organizasyonları ve eğitimleri ile proaktif bir çalışma sunarlar.