İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetlerimizi sunan Çalışma Bakanlığından sertifiye İş Güvenliği Uzmanlarımız, İşyeri Hekimlerimiz gibi işyerlerini düzenli olarak (yönetmelikte veya sözleşmede belirtilen süreden az olmamak üzere) ziyaret etmektedirler.

Bilginer OSGB İSG uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bakanlıktan yetkili entegratör firmadan yazılım programı kullanarak işyerindeki tüm çalışanların kayıtlarını ve eğitimlerini bilgisayar ortamında tutarlar ve bakanlığa iletirler.

İş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, görevi gereği öğrenmek durumunda kalırsa işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduklarının bilincinde hareket ederler.